Neurofeedbacktrainer Janneke Reitsma- Maandag is in september 2013 een maand met haar echtgenoot in een Zuid Afrikaans dorp geweest om neurofeedback trainingen te geven. In Lily of the Valley in KwaZulu Natal wonen ongeveer 120 AIDS wezen, kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze kinderen hebben een geschiedenis van (sexueel) misbruik, en zijn allemaal HIV positief. De kinderen kampen met veel problemen, o.a. op school, in de omgang met elkaar en met ouderen, en met traumaverwerking.

neurofeedback lily 2 kl

Een kennis van Janneke, iemand die bij haar neurofeedback trainingen heeft gedaan, is village manager in het dorp. Hij heeft haar gevraagd een trial op te zetten met neurofeedback trainingen (NeurOptimal) om te onderzoeken wat de trainingen voor deze kinderen kunnen betekenen. De arts in het dorp heeft een groep van 7 kinderen geselecteerd om mee te doen aan dit experiment. Janneke gaf hen 14 trainingen in 4 weken tijd. Dit was intensief, maar Janneke besloot het zo te doen om zoveel mogelijk resultaat te behalen in de relatief korte periode dat zij aanwezig was.

Aan het eind van de periode waren de resultaten duidelijk. Bij 4 kinderen traden spectaculaire verbeteringen op, vooral betreffende hun leervermogen en in de omgang met anderen. De overige 3 kinderen werden opener, waardoor de arts gesprekken met hen kan voeren. Dit was voor de neurofeedback trainingen onmogelijk. Een counseling traject kan nu worden ingezet. Een fantastich resultaat!

Dit is slechts het eerste resultaat na de nulmeting. Het is afwachten hoe de veranderingen verder uitwerken. De hersenen van de kinderen hebben nu tijd om alles wat in deze maand "in gang is gezet" te verwerken, en een plaatsje te geven. In november is er opnieuw een meting, om de zien in hoeverre de resultaten blijvend positief zijn.

Hierna gaat Janneke met de arts van het dorp evalueren, en besluiten of de neurofeedback trainingen een meerwaarde hebben voor de kinderen. Dan zal worden bezien hoe de NeurOptimal trainingen daar een vervolg kunnen krijgen.

Vooruitlopend op de conclusie denkt Janneke al voorzichtig aan de aanschaf van 1 of 2 Personal Systems. En daarvoor is uiteraard geld nodig....

Voor meer informatie over dit dorp en de werkers : www.lov.org.za

 

Update over de voortgang van het Neurofeedbackproject.

neurofeedback in werking kl

De update heeft even geduurd omdat het contact met de arts en de andere medewerkers in Lily of the Valley soms moeizaam gaat; denk daarbij aan de altijd hectische drukte én, niet onbelangrijk, de krochten van het internet!! Bovendien was het bij hen in december/ januari grote vakantie .

Positief was allereerst dat de vragenlijsten die Janneke daar gebruikt heeft een groot cadeau voor de arts van Lily bleken te zijn. Deze internationale lijsten zijn er ook in de Zulu taal. Zo konden de "verzorgmoeders" over de hun toevertrouwde kinderen een lijst invullen en kreeg de arts ineens veel bredere informatie over elk kind. Info over het dagelijks leven in huis, en over het omgaan met de andere kinderen thuis. Normaal zag / hoorde de arts alleen over de panieksituaties of andere heftige dingen. En uit de lijsten bleek, veel meer dan de arts wist, dat meerdere kinderen verschijnselen van ADHD/ ADD zouden kunnen hebben.

Wat de voortgang lastig maakt is dat veel van de door Janneke getrainde kinderen verhuisd zijn. Vanuit Lily terug naar familie of elders heen. En dus uit het oog verloren wat betreft het effect van de NeurOptimal trainingen.

In november bleek uit de toen ingevulde vragenlijsten dat de trainingen bij meerdere kinderen een positief effect hadden. Eigenlijk een voortzetting van de eerst gemeten resultaten.

Maar sinds november is er zoveel gebeurd en veranderd in het dorp dat blijvend effect nu niet goed te meten is. Bovendien is de groep overgebleven getrainde kinderen klein geworden. De arts is begonnen met ADHD medicatie voor meerdere kinderen, hetgeen goede resultaten geeft. Het is onder de omstandigheden daar nodig om pragmatisch te zijn.

De vraag blijft of NeurOptimal in gezet kan worden bij sommige kinderen, bijvoorbeeld bij hen die de ADHD medicatie niet verdragen, vanwege de combinatie met de HIV medicatie. De tijd zal het moeten uitwijzen. En dan komt de vraag naar een vaste NeurOptimal trainer of vrijwilliger om de hoek kijken.

Kortom:......wordt vervolgd J.

 

Wat is de NVNF?

De Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback is een beroepsvereniging voor neurofeedback trainers die werken met de Zengar integrale, non-lineaire methode. De NVNF biedt ondersteuning aan haar leden en is tevens een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Word lid

U overweegt of hebt besloten om u aan te melden bij de NVNF?

Meer informatie

logo NVNF

Ga naar boven