Op de ALV van 2017 werd goedkeuring gegeven aan de volgende samenstelling van het bestuur: 

Michel Warmerdam:

Voorzitter

Nanny Wolfs:

Secretaris

Annemiek v. Ravens:

Penningmeester

Rob Slootman:

Algemeen bestuurslid

 

Bestuurstaken:

De bestuursleden zijn belast met het besturen van de vereniging binnen de mogelijkheden van de statuten en de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De bestuurstaken omvatten o.a.:

  • het beleid van en voor de vereniging vastleggen aan de hand van de statuten en huishoudelijk reglement en erop toezien dat dit beleid gevolgd wordt
  • dagelijkse taken uitvoeren
  • de inspraak van en communicatie naar de leden van de vereniging waarborgen d.m.v. vergaderingen, waarvan eenmaal per jaar de Algemene Leden Vergadering (ALV)
  • het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten
  • het (laten) verzorgen van de (leden)administratie, correspondentie en public relations waaronder de website, social media en foldermateriaal
  • beheren van geldmiddelen

Wat is de NVNF?

De Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback is een beroepsvereniging voor neurofeedback trainers die werken met de Zengar integrale, non-lineaire methode. De NVNF biedt ondersteuning aan haar leden en is tevens een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Word lid

U overweegt of hebt besloten om u aan te melden bij de NVNF?

Meer informatie

Ga naar boven