De cliënt neemt plaats in een gemakkelijke stoel. Op het hoofd en aan de oren worden sensoren geplakt met een pasta. Via deze sensoren worden EEG-waarden (activiteit van de hersengolven) doorgegeven naar de computer van de trainer. Er komt via de sensoren dus niets binnen – de training is non-invasief.

Voorafgaand aan de sessie neemt de trainer een voormeting op; een halve minuut durende registratie van de actuele hersenactiviteit.

Dan volgt de werkelijke training die ongeveer 35 minuten duurt. Men luistert ontspannen naar muziek of kijkt naar een dvd-film. Daardoor is deze behandelmethode ook zeer toegankelijk voor kinderen, omdat ze met plezier naar hun favoriete film kunnen kijken. De training is niet intensief of vervelend. Je kunt ontspannen, je hoeft niets te doen. Het is een onbewust leerproces.

Terwijl je luistert en kijkt, zullen zich korte pauzes voordoen in geluid en beeld. Deze onderbrekingen worden door de computer (software) gegenereerd op het moment dat bepaalde frequentiegebieden turbulentie of instabiliteit vertonen. Deze precies getimede pauzes vormen de sleutel in het leerproces. Onze hersenen zijn bijzonder goed in staat om patronen te ontdekken. De onderbrekingen in geluid en beeld geven het brein precies de informatie die het nodig heeft om zich te reorganiseren. We maken dus gebruik van het zelflerende vermogen van de hersenen. In de praktijk betekent dit dat de cliënt geniet van mooie muziek en beelden met af en toe een onderbreking van een fractie van een seconde. De meeste mensen verheugen zich op de sessie – diep ontspannen genieten in de stoel.

Na de training volgt een nameting en kunnen de gegevens van de voor- en nameting met elkaar vergeleken worden. 

Wat is de NVNF?

De Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback is een beroepsvereniging voor neurofeedback trainers die werken met de Zengar integrale, non-lineaire methode. De NVNF biedt ondersteuning aan haar leden en is tevens een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Word lid

U overweegt of hebt besloten om u aan te melden bij de NVNF?

Meer informatie

Ga naar boven