De NVNF is in 2008 opgericht als beroepsvereniging van en voor neurofeedback trainers die werken volgens de Zengar integrale, non-lineaire methode.

Naast het behartigen van de belangen van haar leden is de uitwisseling van kennis en ervaring een belangrijk doel van de vereniging. Om dit te bewerkstelligen vinden er regionale intervisiebijeenkomsten plaats en worden er interessante themadagen georganiseerd. In een onderhoudende sfeer is er veel ruimte om allerlei zaken uit de dagelijkse praktijk met elkaar te delen.

Wat is de NVNF?

De Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback is een beroepsvereniging voor neurofeedback trainers die werken met de Zengar integrale, non-lineaire methode. De NVNF biedt ondersteuning aan haar leden en is tevens een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Word lid

U overweegt of hebt besloten om u aan te melden bij de NVNF?

Meer informatie

Ga naar boven