• Kwaliteitskeurmerk
  Voor cliënten is de NVNF een keurmerk dat aangeeft dat u een gecertificeerd neurofeedback trainer bent en werkt volgens de gedragsregels van de NVNF.
 • NVNF-website
  Hierop kunnen cliënten alle bij de NVNF aangesloten trainers gemakkelijk vinden.
 • Contacten met collega's
  De ledendagen zijn een goede gelegenheid om collega's op een informele manier te leren kennen (zie hieronder bij na- en bijscholing). In uw eigen regio bieden de intervisiebijeenkomsten u de gelegenheid voor professionele uitwisseling en ondersteuning.
 • Na- en bijscholing
  Periodiek organiseert de NVNF een themadag met interessante na- en bijscholing. 
 • Klachtenregeling
  Onverhoopt kan er iets misgaan in het hulpverleningscontact tussen cliënt en de neurofeedback trainer. De NVNF kent daarom een klachtenregeling voor haar leden. De regeling houdt in dat de Klachtencommissie van de NVNF, na ontvangst van een klacht, zal proberen te bemiddelen tussen cliënt en neurofeedback trainer, met als doel herstel van de relatie en oplossing van de klacht.

Wat is de NVNF?

De Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback is een beroepsvereniging voor neurofeedback trainers die werken met de Zengar integrale, non-lineaire methode. De NVNF biedt ondersteuning aan haar leden en is tevens een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Word lid

U overweegt of hebt besloten om u aan te melden bij de NVNF?

Meer informatie

Ga naar boven