Ma - vrij 9.00 - 18.00 uur

(06) 33 05 43 36

Secretariaat (Nanny Wolfs), Nieuwland 76, 6862 GE Oosterbeek

Top
 

Hersengolven

Hersenen produceren hersengolven. Bij bepaalde klachten en symptomen is een afwijkend patroon in die golven te zien. We zien dan juist te veel of juist te weinig van bepaalde hersengolven. Of deze patronen zijn instabiel. Hierdoor is het centraal zenuwstelsel niet in staat optimaal te functioneren en kunnen mentale, fysieke en/of emotionele klachten ontstaan. Met NeurOptimal® neurofeedback brengen we hier verandering in: dankzij training leert het brein een beter evenwicht te vinden.

Wat zijn hersengolven?

Hersengolven zijn elektrische stroompjes die gemeten worden in frequenties, het aantal golfjes of trillingen per seconde, uitgedrukt in Herz. De snelle hersengolven (bèta- en gammagolven) zijn verbonden met actief naar buiten gericht zijn en met de mogelijkheid van geconcentreerd en efficiënt werken.

Hoe langzamer de hersengolven (theta- en deltagolven) hoe meer naar binnen gericht de aandacht is. En hoe gemakkelijker een meditatieve staat of een diepe slaap bereikt wordt. Bovendien neemt bij toenemende ontspanning de activiteit van het immuunsysteem toe en kan het lichaam zich herstellen. Uit onderzoek zijn vijf hersengolvengebieden naar voren gekomen (Bron: o.a. Anna Wise, 1995).

Gamma-golven: 32 tot 80 Hz.

Gamma-golven worden pas de laatste tien tot vijftien jaar erkend. Voorheen werden ze gerekend tot de hoge Bèta-golven. De gamma-golven beginnen pas bij 32 Hz. en gaan ver door tot 80 Hz . Ze komen voor bij een sterke mentale activiteit zoals problemen oplossen, organiseren, multitasken en studeren.

Bèta-golven: 14 tot 32 Hz.

Als je hersenen bèta-golven produceren ben je actief en op de buitenwereld gericht. Bij stress en spanning produceer je teveel bèta-golven. Terwijl er weinig andere hersengolven aanwezig zijn. Dit is een oncomfortabele staat van zijn. Je gedachten botsen op elkaar, je slaagt er niet in om ze te stoppen. Bèta-golven geven het vermogen om je te concentreren, helder en logisch te denken en concrete problemen op te lossen. Bij slapen, ontspannen of mediteren is een vermindering van de bètagolven van belang, want anders blijven je gedachten te actief.

Ontspanningsoefeningen maar bij uitstek het inzetten van NeurOptimal® helpen goed om de bètagolven tot rust te brengen.

 

Alfa-golven: 8 tot 14 Hz.

Deze golven zijn geassocieerd met ontspanning. Ze nemen vanzelf toe zodra je je ogen sluit. Dat is op een eenvoudig EEG-apparaat gemakkelijk te zien. Alfa-golven nemen toe zodra je je met de aandacht meer naar binnen keert. Deze golven zijn aanwezig bij fantaseren, visualiseren en dagdromen. Ze zijn ook verbonden met een ontspannen, onthecht bewustzijn met een ontvankelijke geest. Alfagolven worden gezien als de brug tussen het onderbewuste en het bewuste.

Zo bestaan er trainingen waarmee mensen alfagolven kunnen stimuleren om meer in contact te komen met hun creativiteit en intuïtie. Met neurofeedback zoals met NeurOptimal® kan dit echter met een moeiteloze training bereikt worden.

Theta-golven: 4 tot 8 Hz.

Deze hersengolven kunnen worden geassocieerd met creativiteit, inspiratie, dromen en ‘beeldend denken’. Over theta-golven is het meest bekend dat ze voorkomen tijdens de droomslaap (REM-slaap). In deze fase van de slaap produceren de hersenen veel theta-golven. Deze fase hebben wij nodig om de gebeurtenissen van de dag te verwerken, indrukken of ervaringen te integreren en op te slaan in het lange termijn geheugen. Buiten de slaap zijn de theta-golven sterker aanwezig als je creativiteit geprikkeld wordt, als je aan het ontspannen bent of mediteert.

Delta-golven: 0.5 tot 4 Hz.

Deze golven zijn het sterkst aanwezig in diepe slaap. Als je in slaap valt, komt er eerst een periode waarin je licht slaapt, gevolgd door een fase waarin je veel delta-golven produceert en diep slaapt. Daarna volgt de REM slaap, waarin je droomt en verwerkt.

Hierna volgt weer een periode met veel delta-golven. Naarmate de nacht vordert, wordt deze cyclus enkele malen herhaald maar worden de periodes met delta-golven steeds minder lang. De delta-golven worden in verband gebracht met het herstelstadium van het lichaam, waarin nieuwe cellen worden aangemaakt. Vandaar dat een goede slaap essentieel is voor een gezond lichaam en een sterk auto-immuunsysteem.