Ma - vrij 9.00 - 18.00 uur

(06) 33 05 43 36

Secretariaat (Nanny Wolfs), Nieuwland 76, 6862 GE Oosterbeek

Top

Wat is de NVNF

De Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback (NVNF) is in 2008 opgericht als vereniging van en voor trainers die werken met Zengar NeurOptimal®, de integrale, non-lineaire neurofeedback methode. Leden hebben minimaal de basisopleiding NeurOptimal® gevolgd bij www.breingoed.nl, www.zengar.com of www.neuro-insight.nl. De NVNF behartigt de belangen van haar leden, biedt ondersteuning en is vooral ook een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Missie

Onze missie bestaat uit het helpen van mensen bij het optimaal functioneren op mentaal, fysiek en emotioneel gebied door middel van Zengar’s integrale, non-lineaire neurofeedback.

Doelstelling

Als vereniging willen wij de bekendheid en kwaliteit van neurofeedback volgens Zengar’s NeurOptimal® bevorderen en verder ontwikkelen.

Bestuur

Mariska van Goozen (voorzitter), Nanny Wolfs (secretaris), Anke Bosman (penningmeester), Suzanne Verbraak (algemeen bestuurslid), Rob Slootman (algemeen bestuurslid).

Algemene Ledenvergadering

Wij organiseren jaarlijks een algemene ledenvergadering centraal in Nederland. Op het programma staan bestuurlijke en verenigingszaken en er is aandacht voor educatie, nieuwe ontwikkelingen, ervaringen, praktijkhouding en cases uit andere disciplines, ter ontwikkeling en verdere professionalisering van onze leden.

Wat doet de NVNF

De NVNF zet zich in voor:

Handhaven van de Gedragscode voor aangesloten neurofeedback trainers.

Bevorderen van de maatschappelijke en zakelijke belangen van aangesloten trainers.

Uitwisseling van kennis en ervaring in een veilige, empathische omgeving.

Op peil brengen en houden van de kwaliteit van aangesloten neurofeedback trainers door aanbieden van bij- en nascholingen.

Het formeren van regionale intervisiegroepen.

Wat biedt de NVNF

Het lidmaatschap van de NVNF biedt de volgende voordelen:

Een kwaliteitskeurmerk dat aangeeft dat u gecertificeerd neurofeedback trainer bent en werkt volgens de Gedragscode van de NVNF.

Vermelding op de NVNF website voor cliënten op zoek naar informatie en trainers, onder ‘vind een trainer’.

Contact met collega’s tijdens ledendagen en professionele uitwisseling en ondersteuning tijdens intervisie bijeenkomsten.

Periodieke na- en bijscholing tijdens themadagen.