De leden van de NVNF werken allen met de geavanceerde neurofeedback technologie van het Zengar Institute: NeurOptimal™. Kort samengevat kan de werking van dit unieke software programma als volgt worden omschreven:

Veel aandoeningen en symptomen gaan gepaard met ongewenste hersengolfpatronen. Te veel of te weinig van bepaalde hersengolven dan wel instabiele hersengolfpatronen zorgen voor een gebrekkig functioneren van het centraal zenuwstelsel.

Tijdens de neurofeedbacktrainingen krijgt het centraal zenuwstelsel informatie over zijn eigen activiteiten. We houden het brein als het ware een spiegel voor. Vervolgens spreken we tot hem in zijn eigen taal en zeggen: “Kijk, dit is wat je doet. Hier loop je vast”. Telkens wanneer disbalans of instabiliteit in het centraal zenuwstelsel optreedt, maakt een feedbackstimulus de hersenen hierop attent.

Met behulp van deze informatie heroriënteren de hersenen zich en vinden een meer evenwichtig en stabiel patroon. Ze reorganiseren zichzelf en laten oude beperkende patronen los. En wel dusdanig dat ze na verloop van tijd meer flexibel en veerkrachtiger functioneren. Met alle prettige gevolgen van dien.

Wat is de NVNF?

De Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback is een beroepsvereniging voor neurofeedback trainers die werken met de Zengar integrale, non-lineaire methode. De NVNF biedt ondersteuning aan haar leden en is tevens een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Word lid

U overweegt of hebt besloten om u aan te melden bij de NVNF?

Meer informatie

Ga naar boven