Neurofeedback, volgens de integrale non-lineaire methode, is een krachtige en veilige technologie voor transformatie. Voor diepgaande en soepel verlopende veranderingsprocessen. Voor het kind met AD(H)D. Voor de jongeman met angststoornissen. Voor de werkende moeder die onder grote druk staat. Voor de mens die het beste uit zichzelf en het leven wil halen.

Neurofeedback leert het centraal zenuwstelsel optimaal te functioneren. Het is fitness voor het brein. De hersenen leren hun volledige potentieel te benutten. De effecten hiervan zijn op alle lagen prettig merkbaar: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel

De hersenen sturen onze lichamelijke en psychische processen aan en spelen dus een centrale rol in ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Door een effectief en efficiënt functioneren van het brein, verbetert de kwaliteit van ons leven.

Neurofeedback wordt succesvol ingezet bij velerlei lichamelijke, psychische en neurologische aandoeningen, welke gepaard gaan met een gebrekkig functioneren van het centrale zenuwstelsel.

Wat is de NVNF?

De Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback is een beroepsvereniging voor neurofeedback trainers die werken met de Zengar integrale, non-lineaire methode. De NVNF biedt ondersteuning aan haar leden en is tevens een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Word lid

U overweegt of hebt besloten om u aan te melden bij de NVNF?

Meer informatie

Ga naar boven