Ma - vrij 9.00 - 18.00 uur

(06) 33 05 43 36

Secretariaat (Nanny Wolfs), Nieuwland 76, 6862 GE Oosterbeek

Top

Vrijwilligerswerk: Neurofeedback ingezet bij weeskinderen in Zuid Afrika.

Neurofeedbacktrainer Janneke Reitsma- Maandag is in september 2013 een maand met haar echtgenoot in een Zuid Afrikaans dorp geweest om neurofeedback trainingen te geven. In Lily of the Valley in KwaZulu Natal wonen ongeveer 120 AIDS wezen, kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze kinderen hebben een geschiedenis van (sexueel) misbruik, en zijn allemaal HIV positief. De kinderen kampen met veel problemen, o.a. op school, in de omgang met elkaar en met ouderen, en met traumaverwerking.

Een kennis van Janneke, iemand die bij haar neurofeedback trainingen heeft gedaan, is village manager in het dorp. Hij heeft haar gevraagd een trial op te zetten met neurofeedback trainingen (NeurOptimal) om te onderzoeken wat de trainingen voor deze kinderen kunnen betekenen. De arts in het dorp heeft een groep van 7 kinderen geselecteerd om mee te doen aan dit experiment. Janneke gaf hen 14 trainingen in 4 weken tijd. Dit was intensief, maar Janneke besloot het zo te doen om zoveel mogelijk resultaat te behalen in de relatief korte periode dat zij aanwezig was.

Aan het eind van de periode waren de resultaten duidelijk. Bij 4 kinderen traden spectaculaire verbeteringen op, vooral betreffende hun leervermogen en in de omgang met anderen. De overige 3 kinderen werden opener, waardoor de arts gesprekken met hen kan voeren. Dit was voor de neurofeedback trainingen onmogelijk. Een counseling traject kan nu worden ingezet. Een fantastich resultaat!

Dit is slechts het eerste resultaat na de nulmeting. Het is afwachten hoe de veranderingen verder uitwerken. De hersenen van de kinderen hebben nu tijd om alles wat in deze maand “in gang is gezet” te verwerken, en een plaatsje te geven. In november is er opnieuw een meting, om de zien in hoeverre de resultaten blijvend positief zijn.

Hierna gaat Janneke met de arts van het dorp evalueren, en besluiten of de neurofeedback trainingen een meerwaarde hebben voor de kinderen. Dan zal worden bezien hoe de NeurOptimal trainingen daar een vervolg kunnen krijgen.

Vooruitlopend op de conclusie denkt Janneke al voorzichtig aan de aanschaf van 1 of 2 Personal Systems. En daarvoor is uiteraard geld nodig….

Voor meer informatie over dit dorp en de werkers : www.lov.org.za

Share
Frank Swagerman